Miso Sexy

Hokkaido white miso, caramel, black sesame brittle